top of page
oheň

PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

Kotva 1

 FIRECON

Protipožární ochrana je jedním z nezbytných bezpečnostních prvků každé stavby.

Hliníkové systémy nabízejí kompletní řešení pro požární dveře, okna, stěny, světlíky, dále klapky pro odvod tepla a kouře a také požární sloupko-příčkové fasády.

Požární ochrana se pohybuje v rozsahu EI15 až EI120 v závislosti na typu konstrukce. U požárních světlíků je to třída REI30/RE45

20191210_134007.jpg
oheň

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

E

Celistvost, platí pro všechny plošné požárně dělicí konstrukce. Během požáru se nesmí v požárně dělicí konstrukci vytvořit trhlina, kterou by mohl plamen prošlehnout nebo horké plyny do jiného požárního úseku

R

Únosnost a stabilita platí všechny nosné konstrukce (včetně těch uvnitř požárního úseku), které zajišťují stabilitu objektu – nosnou funkci musí plnit i během požáru

Izolační schopnost, požárně dělicí konstrukce, které musí zabránit nadměrnému ohřívání prostoru na straně odvrácené od požáru. Nesmí se vznítit ani materiál na neohřívané straně ani v její blízkosti.

I

Omezení radiace tepla platí pro plošné požárně dělicí konstrukce a jde o podobný mezní stav jako „I“, ovšem s méně přísnými požadavky. Mezní stav „W“ není schopen zabránit nárůstu teplot, pouze do určité míry omezuje tepelný tok sálající ze strany konstrukce odvrácené od požáru

W

Kouřotěsnost. Dveře do zvláště chráněných prostor, které slouží k evakuaci většího počtu osob, musí zamezit proniknutí kouře, aby nemohlo dojít k nadýchání zplodin a ohrožení na životech). Kouřotěnost je zajištěna instalací požárně odolného těsnění ve funkční spáře dveřních otvorů

S

POUŽÍVANÉ SYSTÉMY

 • systém MB-78EI, který obsahuje vnitřní a vnější stěny a dveře ve třídách EI15 až EI90

 • interiérové strukturální stěny v rámci systému MB-78EI ve třídách EI30 a EI60

 • automaticky posuvné protipožární dveře MB-78EI DPA ve třídě EI15 a EI30

 • systém vnějších protipožárních dveří s vysokou tepelnou izolací MB-86EI ve třídě EI30

 • systém MB-118EI pro protipožární stěny s požární odolností až EI120

 • sloupko-příčkové fasádní systémy: MB-SR50N EI a jeho strukturální varianta MB-SR50N EI EFEKT ve třídách EI30 až EI60

 • prosklené protipožární světlíky ve třídě REI30/RE45,

 • kouřotěsné dveře MB-45D ve třídách Sm a Sa.

rwa www.jpg

RWA 

Výrobu střešních světlíků realizujeme moderními výrobními prostředky ve vlastním výrobním areálu. Střešní světlíky vyrábíme na míru podle Vašich požadavků a projektu. Vyrábíme střešní světlíky pro vytápěné i nevytápěné prostory. Na všechny námi poskytované práce a jejich části poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Ozvěte se

Firecon INTERNATIONAL / obchod@firecon.cz /

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Děkujeme za odeslání!

bottom of page