HS + FS Portály

ALUPROF MB-77 HS

Zdvižně-posuvný velkoformátový portál

Rodinné domy, zimní zahrady, občanská výstavba

Propustnost vzduchu

třída 4 | PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída 9A | EN 12208

Součinitel prostupu tepla profilu Uf

> 0,84 | W/(m2K)

Odolnost vůči zatížení větrem

do třídy C4 | EN 12210


ALUPROF MB-86 FOLD LINE HD

Shrnovací velkoformátový portál

Rodinné domy, zimní zahrady, občanská výstavba

Shrnovací dveře


HUECK VOLATO M+

Propustnost vzduchu

třída 4 | PN-EN 12207

Vodotěsnost

E1050 | EN 12208

Součinitel prostupu tepla profilu

Uf ≥ 1,6 W/qmK (EN 10077-2)

Odolnost vůči zatížení větrem

třída 4 | EN 12210